P O R T F O L I O - V O R M G E V I N G

( S E L E C T I E )

C D C - D E - K L E U R E N W I N K E L

STYLINGBEDRIJF IN INTERIEUR & UITERLIJK, GOUDA

B B - R

BURGERBELANGEN BODEGRAVEN-REEUWIJK

H U G O - V A N - D A M - J U W E L I E R

JUWELIER & REPARATIEATELIER, ROTTERDAM

D E - G O U D S C H E - L E E U W

STADSBROUWERIJ, GOUDA

I - A P S

ICT-SPECIALISTEN, NIEUWEGEIN

J U W E L - A R T & R I B E L L I

JUWELIER-REPARATIEATELIER, GOUDA

W A T C H H O U S E

JUWELIER & REPARATIEATELIER, GOUDA

G E M . - P I J N A C K E R - N O O T D O R P

AFD. 'JEUGDBELEID' EN 'RUIMTELIJK BELEID'

V A N - D I J K - O N T W E R P

WINKELIERSVERENIGING, GOUDA

L O G O - O N T W E R P E N

BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

D I V E R S E - O P D R A C H T G E V E R S

SELECTIE VAN DIVERSE ONTWERPEN

P A R T I C U L I E R E N

VRIENDEN, KENNISSEN, DERDEN

P O R T F O L I O - F O T O G R A F I E

( S E L E C T I E )

WINKLIERS EN PARTICULIEREN

BINNENSTAD GOUDA

NATUUR - VRIJE TIJD